top of page

TigsikTigsik ko ini bagang pesting corona virus

Dai nahihiling, kinatatakutan kan gabos

Alagad igwa man kitang Mahal na Diyos

An itinataong proteksyon sa tuya bulaos


Tigsik ko an saro sa mga marhay na tutuo

Ini iyo an mga tawong sa nagtitios matinao

Ta an mga gibong marhay, ipigdedeposito

Heavenly investment, kun palangit an gusto


Tigsik ko an buhay ngunyan na panahon

Sa mga tawo dakol sanang mga tentasyon

Mga bisyo, gadgets, arog baga kan celfon

Iyo an pirming kapot mag-aga, maghapon


Tigsik ko ining saro pang nakakaanggot

Sige an reklamo na dai na napapaturog

Ta pag-fb, pag youtube mas pinapaurog

Kaya aga na, muklat pa an mga alisakob


Tigsik ko an kadaklan na nakakapongot

Kun dai nakakainom dai na napapaturog

Aldaw, banggi an lapad, long neck, bilog

Kun burat na an pamilya na an pigriribok


Comentarios


bottom of page