top of page

TigsikTigsik ko an kadaklan sa kandidato baga

Gabos naglalaom na iyo an manggagana

Sa eleksyon halaton ta an magigin resulta

Ta iyo an masabi kun siisay an gana talaga


Tigsik ko ining buhay ta na abang sakit

Kun pakaseryusuhon nakakaraot nin isip

Kaya kadakol na sa ngunyan an natuturik

Ta kun dai nakakayanan an mga pasakit


Tigsik ko ining saro sa mga kasabihan

Mayung nagtitios na daing ikakatabang

Dawa pa mayaman igwa pang kaipuhan

Kaya dai makapalangkaw kan pagtaram


Tigsik ko an babayi kun natatawan burak

Dai maglaom na forever na iyan nanggad

Igwa ngani dyan tinawan pa nin butalnak

Binayaan ta sa ibang tatagan iyo an hanap


Tigsik ko an ibang kandidato o pulitiko

Na an alyas, bansag, dawa na sana ano

Igwa nin mahabon, satanas o demonyo

An mas diablo dyan iyo an mga maboto


Commentaires


bottom of page