top of page

TigsikTigsik ko an mga tawong nasa katikapuhan

An hapot hadaw ngaya ta arog kami kaiyan

Sa anong bagay kami napasala o nagkulang

Taano an pamilya, buhay mi pinapasakitan


Tigsik ko an ibang babayi kun ginagatulan

Nakalipstick, nakarebond seksi an kasulutan

Alagad mumuon, gurutom an mga kaakian

Anong labot basta si honey pirmi kaibahan


Tigsik ko an kadaklan kan mga nababalo

Mapungaw, mamundo kun nagsosolo-solo

Orog kun malipot an banggi an isip blangko

Kaya an iba minahanap nanggad nin kayuto


Tigsik ko an sabi na nagdiit an kaso nin covid

Kaya an mga pasahero nagsusurusuan sa dyip

Nagdudurutaan na an hawak, an unit sa kublit

Tibaad ining corona virus sa liwat mag-urulakit


Tigsik ko ining buhay ta na grabe an pasakit

Dawa ano na sana an makulog, hilang o sakit

Atutang sana sa tangan kun dai tulos makitkit

Minagatok, minanana delikado maputulan bitis

Kommentare


bottom of page