top of page

TigsikTigsik ko ining mga dai pa napapaturog

Ta an mga kandidato ninda nagkadaraog

Dapat akuon na asin isaisip na man logod

Sa laban, may gana may daog nanggayod


Tigsik ko man an mga trapong kandidato

Kaya ibinoto ta nanao sinda nin ribo-ribo

Maogma sinda alagad sa mga lapa na istilo

Nanggana sa bako man mandatong tutuo


Tigsik ko an mga botanting raot an payo

Na ipinabakal an boto nindang sagrado

Kun an ibinoto magin mararaot an gibo

Dai magreklamo ta an may kasalan kamo


Tigsik ko an mga naggastos nin ribo-ribo

Nadaog ta dai man ibinoto kan mga tuso

Kaya nganga na sana, ta dai nakapwesto

Baralik an bulsa, sa kapagalan pa rogado


Tigsik ko man an banggi bago an pirilian

Kadakol an nagharalat kan karamangan

Ay ta nagkaramang mga agom sana man

Kaya an mga omboy pwede madagdagan

Comentários


bottom of page