top of page

TigsikTigsik ko an mga elihidong kandidato

Logod sa pagtukaw sa indong pwesto

An kolor pulitika lingawan nang tutuo

Serbisyo magin sa kalaban o kaalyado


Tigsik ko an mga lideres nin banwaan

Pagkasararo, bako barangang iribahan

Magpaarog, mga marhay na kaugalian

Tanganing mag-asenso an nasasakupan


Tigsik ko an dapat tubudon tang tutuo

Kun ano man, an sa kapwa ta ginigibo

Marhay o maraot, mabwelta sigurado

Kun ano an ginibo mamatian an epekto


Tigsik ko ining mga kaugalian na dapat

Magin marhay sa nasasabat sa pagsakat

Tibaad makaipuhan ta sinda sa paglusad

Ta an mga nagsasakat malusad nanggad


Tigsik ko an mga pulitikong nakakapongot

Na oras nin trabaho pirmi celfon an kapot

Ta nababangkag sa mga seksing nagtitiktok

An mga misis iyong napapamoringtan logod

Comments


bottom of page