top of page

TigsikTigsik ko ining panahon nin graradwaran

Mga estudyante grabe an kaurugmahan

Salamat sa mga naglapigot na magurang

Na grabe an mga sakripisyong inaragihan


Tigsik ko man ining mga bagong gradwado

Logod makahanap tulos kamo nin trabaho

Tanganing dai na pagabat sa pamilya nindo

Dangan mag-isip na kun paano mag-asenso


Tigsik ko, mga estudyanting an isip kulapos

Pipag-eskwela namayawas, nag-agom tulos

An iba dai nakatapos ta ininot magpabados

Dai pa nin trabaho kaya an kaaabtan pagtios


Tigsik ko, ibang magurang na nakakapongot

Marhay na ugali kan mga aki dai sana labot

Imbes pangadyion enot na itinutukdo tiktok

Pinapabayaan sanang celfon pirmi an kapot


Tigsik ko an gulay na langka na minalumhok

Orog kun kasag, tinapa, pasayan an bangot

Dagdagan pa nin sili asin liputukon na natok

Sa pagkakan na nakakamot biyong ginaganot

Comments


bottom of page