top of page

TigsikTigsik ko ining magagayon na burak

Na nagpupuon pa sanang magbukad

Garo daragitay na iingatan nanggad

Na dai mapugti sa hoben pang edad

Asin maamayan pagbutog kan tulak


Tigsik ko man ining mga barakalon

Dai na kaya kan mga tawong tiuson

Orog na an mga prutas asin gulayon

Pati an ugbos kamote asin kangkong

Kaya dapat sa natad kita magtanom


Tigsik ko pa an mga tawong hugakon

Ata nagtitirios na dai pa magtaranom

Dawa kamote sa balde dai pa gibuhon

An gusto magnganga sana maghapon

Maghalat sa kataid na sinda hungiton


Tigsik ko an mga babaying tsismosa

Imbis na mag-ipos kakanon pagkaaga

O manaray kan mga hinigdaan ninda

Karga an aki sige an pakingala-ngala

Asin an tema an buhay-buhay nin iba


Tigsik ko an mga tawong uruusmakon

Mask na ginamit dawa saen ipig-aapon

Pantapal sa may regla pirmi man yaon

Dai lamang patuson o kaya na piripiton

Sa kapalibutan, makasupog paghilingonコメント


bottom of page