top of page

TigsikTigsik ko ining nauuso sa panahon ngunian

Pagkawara, nin magagayon na kababaihan

Kadakol nin mga rason an mga kadahilanan

Saro, an ginigibong pulutan kan kalalakihan


Tigsik ko an buhay ngunian kan mga Pilipino

Na nag-uorog an pagsakit o an pagkatikapo

An kilo kan bagas dai nagbababa an presyo

Haen si promisa na beinte na sana kada kilo


Tigsik koi ning diklom na talagang nakatatakot

Sa ngunian liwanag na, makatakot nanggayod

Ta an presyo man kan kuryente, nakakapongot

Mga gamit na de kuryente, dai magamit logod


Tigsik ko an Syudad nin Naga na nag-aasenso

Kaya pigpapahiwasan na man an mga tinampo

Na nagigin paradahan sana nin mga behikulo

An Ibang bangketa dai magamit kan mga tawo


Tigsik ko ining panira, an masiram na kinunot

An pating, kalunggay mga sangkap nanggayod

Igwa nin lubas, sili dangan guta na maliputok

Biyong ginaganot, sa pagkakan na nakakamot

Comments


bottom of page