top of page

TigsikTigsik ko an iba sa mga priso o napipreso

Nalalangob na padagos pa sa salang gibo

Droga, alak, mga negosyong sa demonyo

Kaya an mga kriminal masakit na mabago


Tigsik ko, gobyerno ta ngunyan na dimalas

Ta dawa saen na ahensya igwang mga halas

Kun dakol sa Malakanyang dai na magngalas

An mga planong marara, iyo an panghahabas


Tigsik ko an buhay ngunyan na abang sakit

Kaya orog na nagdadakol an mga natuturik

Nararaot an mga hutok sa sobrang pag-iisip

Tanganing an grabing pagtios, labanan pirit


Tigsik ko kun an sarong tawo minasukamang

Bumangon, tumindog, nungka na magkamang

Ipahiling, na kun sa kakayahan man nagkulang

Pweding makabawi, mga kaluyahan dagdagan


Tigsik ko an mga bakante tang lugar sa natad

Dawa anong gugulayon, tanuman ta nanggad

Orog an mga pambulong sa mga may hayblad

Arog kan lakad-bulan, pandan asin an tanglad


Comments


bottom of page