top of page

Tigsik Super LupetAn banwaan kan Tigaon tigsik ko

Enot digdi sa distrito kan Partido

Madya na po, dagos na po kamo

Musnakta, let’s go, let’s go Partido!


Tigsik ko an banwang Caramoan

Dakol nin magagayon na lugar

Isla, dagat asin kabukidan

Paraiso digdi sa kinaban!


Tigsik ko an baybayon kan Sisiran

Kuminugos sa sakuyang daghan

Nagtalanhok sa kairaroman

Recuerdong dae mali- lingawan!


Tigsik ko an banwa kan Lagonoy

Lugar na maogma, abang dahom

Poon Sirangan, Centro, Mangogon

An Higanteng Samhod paurogon!


Tigsik ko an banwang Pre- sentacion

Tara na, satuya pong dalawon

Isla, dagat, baybayon, waterfalls

Mapapa-wow ka sa sobrang gayon!


Tigsik ko an banwaan kan Sagñay

Satuyang binabalikbalikan

Tagob nin istorya, kaga- yonan

Sa puso ko, ika man giraray!


Tigsik ko an banwa kan Siruma

An puso ko saimong rinanga

Sa tagong gayon ako naoogma

Siruma, mi amor, kita nang duwa!


Tigsik ko an lugar kan Tinambac

Mayaman na patag, bukid, dagat

Higos, kusog, pagtubod, unidad

Dayaday pasiring sa pag- uswag!


Tigsik ko an banwa kan San Jose

Sa Partido iyo an Rice Granary

Bistado sa sirang malasugui

Sobrang nagom, abaa nang yummy!


An banwaan kan Goa tigsik ko

Sa Partido centro kan progreso

GOAPO! GOAPO! Madya na kamo!

Let’s go sa Partido, golet’s, LET’S Go!

Comments


bottom of page