top of page

Valentine sa Fountain kan PNBSa aldao nin mga puso, kadakol an nabibilog na istorya nin pagkamoot, saro na digdi an istorya ni Juan asin ni Emma, mga magkaklase sa Camarines Sur National High School haloy nang panahon an naka agi. An PNB building pig patindog sa Ciudad nin Naga kan panahon ni Former President Ferdinand Marcos, Sr., magayon an PNB ta ini igua nin fountain na nagbabayle lalo na sa pagkahapon asin bangui asin iyo daa ini an sarong klase nin edificio na igua nin paliton sa irarom tanganing ini mag uyon uyon sana en kaso igua nin makusog na lilnog. An mga tawo sa Naga, nagtitiripon sa palibot kan fountain ta naoogma sindang magdalan kan nagbabayleng mga tubig sabay sa tugtog nin mga magagayon na sonata. Sa pagka aga asin maghapon, an mga tawo yaon sa lobby kan PNB ta diyan sinda nagtitiripon para mag gibo nin transaksyon sa banco asin maglaog sa mga oficina kan PNB sa interong anom na eskalon na an agihan iyo an elevator. An PNB building iyo an trademark kaidto kan Ciudad nin Naga ta ini iyo an pig dudulukan kan mga tawo na iguang transaksyon sa provincial ninhuli ta yaon sa itaas an oficina kan kapitolyo magpoon na masulo an dating provincial capitol kan 1976. Si Juan asin si Emma parehong gikan sa mga pobreng familya, si Juan taga Abella asin si Emma taga Camaligan. Sa pag retiro hale sa High School, naging tagpuan ninda Juan asin Emma an gilid kan PNB tanganing duman magsumpaan asin testigo an mga nagbabayleng mga fountain, pinaka magayon na lugar an fountain kan PNB para ki Juan asin Emma ta sa aldao nin Sabado, nakakadalan pa sinda nin Liberty Big Show sa Quezon Square mantang magka holding hands sinda sa atubangan kan PNB. Nakalihis an dakul na mga taon, sinda Juan asin Emma dai na nagka igua nin komunikasyon sa lambang saro sagkod na pareho sindang nagka igua nin sadiring familya. Si Juan, nag asensong marhay sa buhay ta ini nagtrabaho sa Australia, New York asin ngonian ini nag iistar sa United Kingdom. Si Emma naging maestra sa Manila sagkod nagretiro na sarong principal asin iguang mga professional na mga aki. Arog kan mga sabi sabi, an first love dai nanggad nagagadan, sa pagbisita ni Juan sa Naga kan panahon nin Pandemya, dai kaini nagibong hanapon si Emma ta tinamaan siya nin Omicron sagkod na nasgbalik sa Birtania na dai nabaretaan an kamugtakan ni Emma. Mayo na an harong ni Emma sa Camaligan, pero ini saiyang nabaretaan na nag iirok sa Manila. Gusto kutana ni Juan na mabisita an familya ni Emma ta maski ngani dai sinda nagka dagusan , dakula an naitabang saiya ni Emma ta iyo ini an nagserbeng inspirasyon kaya naghinguwa si Juan na mag asenso sa buhay sagkod na nalibot kaini an darakulang ciudad sa Kinaban. An mga ka batchmates ninda Juan asin Emma iyo ngonian an nag gigibong paagi para liwat sindang magka sumpungan asin ini mangyayari sa taon 2024 na iyo ang Golden Anniversary kan saindang Batch sa CSNHS. Iyo ini an sarong simpleng istorya sa Valentine na an duwang magka sing irog pinag suway kan panahon, alagad dai pa huri an gabos para sinda Juan asin Emma liwat na magbalik sa atubangan kan PNB maski ngani mayo na an magayon na Fountain asin duman sinda maogmang mag kukumustahan kaibahan an saindang mga kanya kanyang familya.

Comments


bottom of page