top of page

PAGBILOG KAN YesPH SA BIKOL: May marhay na bonga hale sa simbahan, City Hall


Nagkaigwa nin marhay na bonga an pagkortesiya kan Embajador kan YesPH Community Development, Inc. sa Arzobispado kan Caceres antes ilansar kaini an YesPH sa Ciudad nin Naga kan Miercules, Hulyo 12 mantang nagpahayag man nin suporta an lokal na gobierno kan ciudad. An Aktor na si Dingdong Dantes, dating Youth Commissioner sa administrasyon ni dating Presidente Benigno Aquino III kaibanan an saiyang mga opisyal kan YesPH nagtaong galang kasuodmang aga sa Archbishop Palace Residence ni Obispo Rolando Tria Tirona na nagkaigwa nin marhay na orolay-olay sa saindang programa sa mga jovenes orog na an pagtabang asin programa sa educasyon na dapat ipadagos mantang sinda an futuro kan nacion. Pig-osipon ni Tirona ki Dantes na siya dating pamayo kan Commission on Youth sa Catholic Bishop Conference of the Philippines sa laog nin sampolong taon pakatapos kan misyon digdi nagpugol naman bilang pamayo kan Commission on Youth in Asia sa Parish Federation of Institute Conference. Pigheras kan Obispo an saiyang mga programa sa jovenes asin sa kapobrehan sagcod na nagkaigwa nin scholarship program asin nagkaigwang proyecto sa mga Day Care sagcod na dinara kan simbahan sa coastal area. Sinabi pa ni Tirona na dapat taposon muna kan kajovenan an saindang pag-adal bako lang para sa sainda envez sa futuro kan nacion. Si Alcalde John Bongat na nag-atendir sa piglansar na YesPH nagsabi na saiyang suportado an programa ni Dantes huli ta an jovenes dapat padangaton asin makakatabang pa sa futuro kan nacion. An pagtabang sa educasyon siring kan scholarship program na ginigibo man kan City Hall dakulang opurtunidad sa kajovenan na dagdag pang tabang sa gobierno kan sinambit na grupo na sarong NGO, sabi pa kan jefe ejecutivo. Saiya pang sinabi na andam an City Hall sa makipag-tabang sa YesPH mantang igwa man sindang kaparejong proyecto sa sektor nin jovenes. An saindang programa nakatutok sa pagtabang sa mga working student, out of school nganing magkaigwa sinda nin trabajo maging sa ngaran na pag nenegocio. Maorganisar sinda kan kaparejong NGO sa iba pang mga rehiyon nganing magcrear nin mga programa asin policia sa jovenes kun pano sindang matatabang sa sarong provincia asin rehiyon defende sa saindang pangangaipo, sabi pa ni Dantes. (DPA)

bottom of page