top of page

Naga midbid na anti dictatorship - Bongat


Ngonian na aldaw, Septiembre 21 iyo an paggirumdom kan ika-45 aniversaryo kan Martial law na pigdeclara ni dipuntong diktador Ferdinand Marcos, alagad an Ciudad nin Naga sa pamamayo ni Alcalde John Bongat nagpahayag na ano man na indikasyon na pasiring na kita sa pagiging ‘’dictatorship and curtailment of freedom of expression’’ permi nang saro an ciudad sa mangengenotan sa pag-contra kaini. Mayong actividad na gigibohon an City Hall sa pag-comemorar kan martial law envez nagtao nin permiso sa nagkaperang progresibong grupo na malansar kan saindang protesta sa kaaldaw kan pagdeclara nin martial law huli ta iyan saindang deretso asin pigrerespeto kan lokal na gobierno, sabi pa. An protest rally papangenotan kan BAYAN Bikol, Gabriela asin iba pang militanteng grupo asin bagong muknaon na BANAT nganing idenuncia an Martial law asin ano man na pagbuhay liwat kaini sa presenting administrasyon kabale na an saindang pagcondenar sa padagos na nangyayaring extrajudicial killings sa nasyon. Sinabi pa ni Bongat kan panahon na pabagsakon an diktador na gobierno ni Marcos sa paagi nin people power revolution an Ciudad nin Naga saro sa nagsuporta na ibuelta an tunay na democracia. An Ciudad midmid na anti dictatorship sagcod sa presente asin dai mahahali sa memoria an pagkitil sa freedom of expression sa panahon kan diktador matapos ideclara an Martial law kan Septiembre 21, 1972, ini samoyang kinokondenar an mga mapait na pangyayari asin biktima nin deretso humanos asin iba pang mga caso. Sa ngonian padagos pang nasa irarom kan Martial law an rehiyon Mindanao huli kan giyera sa Ciudad nin Marawi, alagad si Presidente Rodrigo Duterte nagpatanid na posibleng pahiwason niya pa ini sa Visayas asin Luzon. ‘’Memorable’’ sa Naga an Martial law huli ta perang aldaw matapos magrampahog an Colgante Bridge kan Septiembre 16, 1972 mientras na ginigibo si fluvial procession sa Nuestra Señora de Peñafrancia sa salog Naga, Septiembre 21 nagdeclara nin Martial law si Marcos, sabi pa kan jefe ejecutivo. (DPA)

bottom of page