top of page

LLK kakampi kan Bantay Familia

Magiging kakampi na kan Bantay Familia (BF) si mga lalaki na naging envuelto sa pangkukulog kan saindang esposa, aapodon na ‘’Lalaki Laban sa Karahasan’’ (LLK). Alagad bako lang esposa an biktima envez igwa nang esposo an nagpapasurog sa BF. An BF, na 19 años nang pinapadalagan ni Consejal Cecilia ‘Nene’’ De Asis iyo an lugar sa City Hall na pigdudulokan kan mga kababaehan na perming bugbog sarado kan saindang esposo, kun igwa pang solusyon pig-aatubang an mag-agom para sa counseling alagad kun dai nagkasundo nasangat nin caso an biktimang esposa sagcod na makakua nin Barangay Protection Order (BPO). Apesar kan BPO nagkasundo man giraray na magkabalikan bilang mag-agom alagad liwat naman nag-iiriwal asin nabubogbog naman an esposa. ‘’An ginibo me lugod envez magkua kita nin kakampi ta asin helingon ta bako lang sinda nangungulog kundi sinda si satuyang magiging kakampi’’, sabi ni Consejal. Sa 27 barangay kan Ciudad nin Naga, 15 na an na-organisar na nagpili na kan saindang mga opisyales na pinapamayohan kan saindang federation president na si Boboy Oropesa kan Brgy. Liboton. Pig-osipon pa kan consejal na si enot nindang pa-miting kadakli kan kalalakihan sa mga barangay garong nadidificilan huli ta ‘’women issue’’ sana asin kaipuhan lang an counseling technique alagad narealisar na dapat suporta an estratihia kan BF. Pigbuyagyag pa ni De Asis na bako lang babae an naghahagad nin tabang sa sainda envez igwa nang lalaki na bugbog sarado man kan saindang esposa. ‘’Kami sa BF dai me hinihiling na babae ka o lalaki parte ka kan familia na nagrani samo, tinatawan me nin tabang’’. An LLK nagkaigwa na nin mga pag-ensayo asin dai palang nahahaloy nagtapos na kan gender sensitivity training asin isusunod iyo an para-legal, sabi pa kan consejal. Saiya pang dinagdag na fuera kan LLK, nag-oorganisar naman sinda kan Peer Volunteer na gikan sa manlaen-laen na barangay na saro pa sa magiging kakampi kan BF. Makakatabang sinda sa advocacia sa katuyohan na mapundo na an pang-aabuso sa ka-jovenan na kun minsan nakakasapog sa maraot na gawi arog kan nagiging envuelto sa ilegal na droga asin an iba maging an magurang iyo man sana an envuelto sa child prostitution. (dpa)

bottom of page