Surat kan NEA sa Casureco II, feke


Ini an pagtubod kan nagtutukaw na pigdestinong Project Supervisor sa Camarines Sur II Electric Cooperative (Casureco II) kan National Electrification Administration na si Acting General Manager Engr. Nelson Lalas, sa surat na naka-address ki ISD Manager Rolando Pante sa paglinaw kan board resolution sa isyu sa pagdeclara kan arin man na miembros kan Multi-Sectoral Electrification Advisory Council (MSEAC) na considerado nang nagdemiter sa posisyon matapos magplantiar nin certifico de candidatura bilang candidatong direktor kan cooperativa. An pahayag na ini kan PS/AGM bilang pagsurog ki Sam Flores na iyo an Federation President kan MSEAC na nagcandidatong director sa district election kan cooperativa alagad nadaog sa pirilian kan Agosto 2017. Si Roger Regondola, Vice President kan MSEAC Federation sa Casureco II nagpahayag sa Bicol Mail nabigla sinda kan pagcuestion ni Lalas sa surat na hali sa saindang ahencia na may nagfirma sa ibabaw an pangaran ni NEA Administrator Edgardo Masongsong alagad pig-for sana si firma, habo ining uyonan kan PS/AGM na hali sa NEA Administrator huli ta feke an firma. Sinabi kan opisyal kan MSEAC nangyari ini kan magkaigwa sinda nin quarterly meeting kan Sabado, Hunyo 23, 2018 na mala ngani nagkaigwa pang discusyon kun siisay an dapat magtukaw bilang presiding officer mantang pigcucuestion man si Sam Flores bilang presidente kan federasyon huli ta considerado siyang deemed resign matapos magplantiar siya nin certifico de candidatura bilang director sa ginibong district election kan Agosto 2017. Sa sinambit na miting yaon an presencia ni Flores alagad nganing mayong ribok asin matapos na an discusyon asin makapoon na an miting kan MSEAC, si Regondola dai nag-insister na siya an magtukaw na presidente envez nag-motion na midmidon si Flores na magtukaw bilang presiding officer sa sinambit na miting na tolos man pigpaboran kan miembros asin nagtukaw si Flores nganing ponan na an miting. Si Lalas, nagsabi pa na an MSEAC nasasakopan kan NEA base sa Acta Republika 10531. An surat kan NEA petsado Abril 3, 2018 bilang kasimbagan sa surat kan ISD Manager petsado Marso 9, 2018 na naghahagad nin paglinaw sa board resolution 2017-169 kan Casureco II ‘’Resolution Automatically Declaring Deemed Resign all Members of the of MSEAC who filed their certificate of candidacy for the Board of Directors of Casureco II.’’ An resolucion na ini pig-uyonan kan NEA base sa saindang na enot na aksyon kan nagtalikod na taon alagad liwat nabuhay kan magsurat sa ahencia an ISD Manager. Sa surat kan NEA ki Pante liwat piglinaw na declarado nang nagdemiter sa MSEAC an candidato, sa pagplantiar pa sana nin candidatura. Sa huring paragraph kan surat sinabi ‘’Regarding your query on the applicability of the said Casureco II board resolution to MSEAC candidate who ran in the district election but lost the election is self-explanatory board resolution No. 2017-169 had already declared resigned from MSEAC the said candidate, upon filling of his candidacy.’’ Dawa padagos pang pigmimidmid ni Lalas si Flores bilang pamayo kan MSEAC alagad sa junta directiva, sinabi ni Director Angelino Cornelio Jr. na dai naman ninda reconecido asin kulang nalang ideclara bilang persona non grata.