top of page

Tigsik


Tigsik ko kun panahon nin eleksyon Mga kandidato mahihiro, marebukon Dahil kan mga “jingle”na makauyamon Mga botante nariribaraw, narerebong

Tigsik ko kun panahon nin pulitika Kun an graradwaran kadungan pa Biyong nagbabaha nin mga medalya Haros magaba, liog kan mga eskwela

Tigsik ko an mga pulitikong trapo Imbes na an pagsakat sa entablado Ihayag an plataporma de gobyerno Panraraot sa mga kalaban iyong gibo

Tigsik ko ining panahon nin tig-init An saldang malanit baga sa kublit Parong kan ganot malaen, makauyit Kaya kadakulon kan igwa nin anghit

Tigsik ko kun an summer minaabot Kalalakihan, si manoy pinapapugot Tanganing dai pagsugutan na supot Kun makunot, an ginagamit na patok

bottom of page