top of page

Tigsik


Tigsik ko, mga kandidatong dai nin supog Sa panghahabon sinda nakarsel, nalangob Pignenegaran, mga milyones na nakurakot An mga lalawgon mas mahibog pa sa alpog

Ttigsik ko ining lalaking nagdalan nin porno Tanganing si manoy magin mabaskog kono Dai pa nasakat sa entablado tulos nagsaludo kaya si misis biyong nagpongot,nag-aburido

Tigsik ko man ining pulitikong kulapos Na sige an ngiyaw na daog pa an ikos Kan an pa “recounting” tulos natapos Dai na lamang baga nag-iingus-ingos

Tigsik ko man ining mainit na aldaw Nakakaganot kun maglalakaw-lakaw An liwanag kan saldang nakakasuriaw Mga mata ta biyong nagpipirawpitaw

Tigsik ko an mga naggradwar sa kolehiyo Dagdag na naman sa mga dai nin trabaho An iba matrabaho sala sa tinapos na kurso O kaya sa ibang nasyon mahanap empleyo

bottom of page