top of page

Media-Media


Kaya ngani media ta banga, bakong saro. Kun sa lana o suka media-media. Sabi ngani sa osipon, may pinabakal suka o lana sa tindahan, pagpuli announcer na. Reporter na.


An reporter an pinaka importanteng karakter sa kinaban nin media. Sa Time magazine, New York Times, Washington Post, CNN, Fox News, BBC London, Algezeera, DZMM, DZRH, mahalaga an paghiling sa mga reporter. Sinda pigtitingag kan pag-iriba sa organisasyon.

Kun magbiyahe sa eroplano first o business class, pighahatod nin kotse o taxi na may tsuper. Nag eskwela nin Journlism/communication Arts sa Ivy League Schools, Colombia University, Harvard duman sa Amerika. Digdi sa Pilipinas sa UP., FEU, PUP, U.E., asin iba pang darakulang universidad. An iba may masteral pa ngani. Gulping seminars, conferences asin conventions an pig-aatindiran ninda mapakarhay sana an trabaho sa pagserve sa publiko asin pagbariwas nin tamang bareta asin informasyon.

Bastante an sweldo ninda, kompletong allowances asin ibang benefisyos.

Digdi man baga satuya pag nakatapos college habo nang magreporter o leg man. An gusto anchor tolos o program host na laom sa laog nin kwarto, mayong naka-kalagkalag sa luwas kan bintana.

An problema ta napoon an karera kan local na broadcaster bilang reporter or trainee announcer, volunteer asin mayong sweldo, sadiri pang paragastos, surugoon pagbakal sigarilyo o pagbakal arak.

Nakalunad sa sinublian na motor o lakaw-lakaw sana sa pagkalap nin bareta ta mayong pamasahe, dai man pig-aabunaran.

May mga nakaayon sa basketball team kan KBP broadkaster na daa.

An opinion publiko, kaisipan asin sentimeinto kan lambang saro naguguno sa mga bareta sa radio, diaryo, tv asin social media naarog kan FB, Twitter asin Instagram.

An opinion kan lambang saro na tinutukar sa mga diskusyon, sa mga kapehan, sa urompukan sa mga tindahan an mga isyu sa eleksyon gabos hali sa main stream asin social media.

Alagad kaiba sa kinaban nin media bako lang an working media kundi mga may sadiri, operators asin kapitalista. Syimpre mas poderoso an may sadiri kesa sa simpleng trahabador o empleyado, an tunay na working media. Kun kiisay makampi sa w ala o sa to-o, sa tama o sala, sa yellow o sa Dutertards, NDF, CPP- NPA, military , elitista, negosyante , cunsumidor o sa ordinaryong namamanwaan, an management o may sadiri man guiraray an nasususnod.

Kun Villafuerte o Andaya, Kun Tato o Legascion an majoriya kan publiko ma- iimfluwensya kan nadangog sa radio, nadadalan sa tv, nababasa sa social media saka kun siisay an makakatao nin bastanteng pambakal nin boto.

Dai kaipuhanan an hararom na pag-analisar o pag-atid-atid kan mga komentarista asin editoryalista, bloggers asin iba pa. May mga pagkakataon asin kaso na an boto asin paninindugan amay pa pagado na. An media mayong pagkakasararo ta may kanya-kanyang among, bossing, idolo asin idolohiya.

An media, habo ta o gusto, sarong negosyo. An Dyos Kuwarta asin Kapitalista. /e

Pahabol: Congratulations sa mga tunay na leg mem asin outstanding reporters kan media sa naga, poon dekada 60 sagkod 90--- Andy Compuesto asin Oca Azucena.

Sinda mga original members kan kantong Putikon sa centro kan Naga./e

bottom of page