top of page

Mamibi KitaMag-ngayo-ngayo kita sa Kagurangnan na tawan kita nin malinaw asin tamang pasabong kun sairisay an dapat botohan na matukaw bilang miembros kan Senado, kan Camara de Representante asin sa mga gobyerno lokal arog kan mga alkalde asin gobernador.

Maski ngani dai kita mapili nin Presidente asin Vice Presidente pero an mga pipilion ta ngonyan na eleksyon iyo an madetirminar kun baga magkakaigwa kita nin tunay na pagbabago poon sa ley fundamental sagkod sistema asin porma kan gobyerno. Sinda man an maimfluwensya sa mga namamanwaan na magreporma kan mga ugali asin actitud sa buhay.

Mayo man talagang marhay o maraot na kandidato, mayo man talagang maraot na plataforma de gobierno, an gabos na nagyayari sa bilog na kinaban, marhay o maraot, ugay nin mahal na Diyos.

An presenteng kamurogtakan iyo an inaapod na status quo. May ogma sa kamugtakan ngonian, igwa man namumundo.

Mas diit an marhay an buhay o mayaman, mas dakol an tios o pobre.

Antes kan martial aw kan dekada 60 kan nakaaguing siglo, 10 % sana kan populasyon kan Pilipinas an mayayaman, an 90% pobre.

Ngonyan na mga ngonyan 107 milliones na an populasyon kan Pilipinas, iyo man guiraray 10% sana an mayayaman, 90% an tios.

Anong marhay?

An mayorya kan mga Pilipino gusto na nin pagbabago bako lang kan mga lalawgon kan mga politico asin opisyales kan goyerno, kundi kan saindang mga ugali---mayong kurapsyon, toltol na na padalagan kan gobyerno, honesto, mayong droga,toltol na serbisyo publiko.

An maguiguin resulta kan eleksyon sa Lunes Iyo an maasegurar kan pagbabago asin reporma kan satong pa sistema.

Indepiendenteng Pilipinas, mayong kaiwal, gabos amigo, Amerika man o China o Russia, maski pa Iran o North Korea.

Burunyog an gabos na Pilipino sa Luzon Bisaya asin Mindanao, Kristiyano, Katoliko o Muslim, Fundamentalists o Iglesia ni Cristo o El Shaddai dapat magkasararo, ta saro man lang an satuyang diyos Diyos na tinutubod.

Trangkelo, mayong iriwal asin nagkakamenoroot-mootan bilang mga tao asin namamanwaan. Iyan an ibubunga kan eleksyon na ini. ***** An director kan politika sa Naga asin tercerdisdrito kan Camarines Sur garo si Vice Presidente Lenie Robredo. Siya an nasusunod. Siya an masusunod.

Sa provincia kan Camarines Sur an mga direktor/ producer kan drama sa politika iyo an mga dinastiya ninda Villafuerte asin Andaya. Sinda an nasusunod. Sinda an masusunod. Mayo nang dinastiya an Alfelor asin Fuentebella. Example: Lhabas Reyes versus Flores-Flores sa Milaor saka Embot versus Borja sa Bonbon na pareho Villafuerte na Andaya pa and vice –versa. ***** An ralaban kan eleksyon sa Lunes, Mayo 13, 2019 ralaban kan mayaman, may inadalan, eruigwahon, elitista o class kontra sa mayo, ordinaryong namamanwaan o wa class. Kumpletong gadjets versus mayong gadyet dai pa tataong maggamit. Aramon ta an resulta paka eleksyon . Mientras tanto, mamibi kita.

bottom of page