top of page

Tigsik


Tigsik ko ining nakaagi pa sanang eleksyon Mga nagkadaraog dai pa nakaka”move on” Dakol an nahahayblad, an payo maribong Ta an mga ginastos, paano daw babawion

Tigsik ko an maugmang siyudad nin Naga An mga tinampo pigpapahiwas na kuta na Alagad pinaparadahan nin mga auto sana Pinipwestuhan nin mga iligal na paratinda

Tigsik ko ining mga tawong matalinto kuno Nakatapos, nin marhay na kurso sa kolehiyo Maurag mag-iringles kaya daa mga edukado Alagad mga mapanghamak, sa mga dai tatao

Tigsik ko ining pagpuon kan klase sa Hunyo Siribot na naman oroaldaw an mga tawo Aragawan na sa paglunad an mga pasahero Siguradong gurubot nang pirmi an trapiko

Tigsik ko an mga tawong sa Inglis maurag na Na kun magtaram hona mo Amerikana sinda Minapaputi kan kublit an buhok binubulaw pa Alagad an buhok sa ibaba sa Pilipino man sana

bottom of page