Tigsik

Tigsik ko ining pagselebrar ta kan katalingkasan An pagkahawas sa pang-aapi kan mga dayuhan Alagad sa lugar ta haen an katalingkasan na iyan Bakong an mga tugalsik iyong naghahadihadian

Tigsik ko man ining makaherak na mga pinoy Na ginigiribo sana kitang mga oripon o atsoy Kan mga makuris na dayuhan orog kan tsinoy Nangyayari na kaidto pang panahon na suanoy

Tigsik ko ining bagong ipasusunod na pulisiya Dai papabakalan nin motor an daing lisensiya Dapat idagdag, an dai nin garahe dai nungka Pagpabakalan auto ta perwisyo sa tinampo ta

Tigsik ko an ibang nabibiyayaan nin yaman Na mapagpaabaw- abaw imbes pasalamatan An Kagurangnan na nagtaong kaginhawahan Dai tataong magsalingoy sa buhay na hinalian

Tigsik ko an mga babaying suway na sa agom Ta kun pastidyo, sugarol, durugista, parainom Alagad an kasusupgan kan mga aki iyong isipon Bakong sa iba-ibang lalaki na makipagrelasyon