top of page

Balik DyaryoNgonyan lang ako naggamit nin tunay na pangaran poon magsurat ako sa dyaryo lokal kan dekada 70, 80 saka 90( Bicol Monitor, Vox Bikol, Bikol Reporter),dyaryo nasyonal, Philippine Information Agency, Daily Express, Bulletin Today asin Manila Chronicle).

Alagad kan ako joven pa, estudyante asin aktibista gamit ko an tunay kong pangaran sa Maogmang Lugar/Ateneo, Aggie Green and Gold/ UPLB, Sarong Banggi Newsletter, Nueva Caceres asin Grassroots literary magazine/ UNC.

Bako sa pagtago kan sakong pangaran kundi nganing makabuelo sa iba kong trabaho kaya naggamit akong alyas o bansag.

Nagtrabaho na kaya ako kaidto sa Bikol Mail bilang cub reporter, ABS-CBN/DZRB AM, Radyo Patrol Reporter, PT&T branch manager, PNA Correspondent, FBN/DZGE News director, PRO Casureco 2, FECOPHIL PRO, BRBDP Information editor, DWLV production manager/station manager, Vice-Mayor, Mayor & Provincial Board Member kaya masakit ipagparabalangibog an tunay kong pagkatao.

Lalong nagtago ako sa publiko kan ako maimbuelto sa pagmukna kan dyaryong ini kan taon 2002.

Mga amigos arog ki Vic Nirva, Tito Valiente, Frank Peniones lalong-lalo na an Bikol Mail publisher asin amigo intimo na si Nilo P. Aureus an nagkumbinsir sako na magbalik dyaryo.

Gusto nindang isurat ko asin ihiras sa kinaban an sakuyang experiencia asin naaaraman sa kinaban orog na sa politika, media asin pakiki-iba sa kapwa.

Por medyo kan column na ini matitipon an mga materyales sa plano kong isurat na libro dapit sa lokal na politika, lokal na media digdi sa Bikol asin an pinakadakulang socio-cultural organization na Sarong Banggi. An mga obserbasyon ko sa hiro-hiro kan gobyerno, marhay o maraot dapat mailuwas man sa publiko.

Kaya ako napipiritan pang magsurat ta an mga kaklase ko kan high school sa Ateneo arog ki Goyo Castilla, Manny Aureus asin depuntong Chito Perez nagsusururat na asin gusto man akong makaiba sainda.

Sarong pang nakapwersa sako iyo ta namasdan ko na kadaklan digdi sa Bikol lalo na an mga aki asin estudyantes dai na nagbabarasa nin dyaryo asin libro ta na lololong na sa social media arog kan text asin Facebook.

Sobra na sa sampulong taon maski kan politiko pa ako asin retirado asin pensyonado na naglilibot pa ako paglibrar nin dyaryo lokal sa mga simbahan, eskwelahan, jeep na pampasahero, mga tindahan asin sa tahaw kan tinampo parte kan sakuyang adbokasiya na magbarasa kita. Ini an inaapod kong “Reading Advocacy”.

Bako lang magbasa kundi maintindihan an binabasa kaya Bikol an pig-uusar ko. Bikol an naiintindihan kan kasariditan, maguin paradalan nin telebisyon, paradangog radio o parabasang dyaryo digdi sa Kabikolan. Apuera kan Bikol Mail an iba pang dyaryo lokal iyo an Bikol Reporter, Bikol Standard, Weekly Informer, Bikol Herald, Bikol Star, Stardust News, etc.

Dati sa Naga sana labing 20 an dyaryo local (weekly o semanal,) ngonyan didikit na lang. An iba naluwas semanal pero an kadaklan “subject” to availability of funds for printing cost” or kun may mga legal o judicial notices sana.

An importante sa tao an mga bareta lokal ta mas harani, mas bisto an mga taong imbuelto kesa nasyonal o internasyonal pero an pinakamahalaga maguin sa Ingles, Tagalog o Bikol bareta, column o Tigsik magbarasa kita gabos bako lang semanal kundi aro-aldaw.

MAGBASA KITA.

For comments/ reactions, please contact CP nos. 09296281848/09612799828 or email verdaderoernesto@yahoo.com /FB: Ernie Verdadero

bottom of page