Tigsik


Tigsik ko ining pampublikong merkado Kan siyudad nin Naga na dati areglado Golpi nang paratinda sa gilid tinampo Kaya gurubot nang pirmi ining trapiko

Tigsik ko an mga adik sa droga asin arak Iyo sanang pirming gibo magparalablab Kun bangag na dawa ano pigraraburab Sa nakakadangog makauyit, makaurag

Tigsik ko an ibang empleado sa city hall Na oras pa nin trabaho nasa pagburadol Pigpatanidan na, na dai magparabulakbol Ta pagsipa sa inda tibaad dai na mapugol

Tigsik ko an mga estudyanteng matalento Na nakatapos na sa manlaen-laen na kurso Pagkua nin eksaminasyon pirming pasado Kaya sa mga eskwelahan dakulang orgulyo

Tigsik ko an mga lalaking usmak, hugakon An hinubang brief dai lamang kurukusuon Ralabot na alagad may pambakal inumon Siisay baga an dai kaiyan mauyam na agom