Magsaysay Bridge


Magsaysay Bridge. Inaagihan nin fluvial procession ni Nuestra Señora de Peñafrancia an sirong kan tulay, dai na madadagos an pagpalakbang ngonian na taon huli ta hinalian fondo kan DPWH Central Office. (dpa)