top of page

Tigsik


Tigsik ko an mga kaakian sa ngunyan Na grabe na an sa indang kahugakan Celfon na sanang pirmi an nakakaputan Sa trabaho sa harong dai na malalauman

Tigsik ko an kadaklan sa kahimanwa ta Na natawan nin diit na yaman pa sana Huna mo kun sairisay na man daa sinda Abang lanit na kun makapagtaram baga

Tigsik ko an mga tawong pasagin man Na dai tataong magsalingoy sa hinalian An gapo dawa patuson pa nin bulawan Danig mababago, gapo man giraray iyan Tigsik ko an mabuot na bise president ta Abogada pigsabihan sanang patal, booba Kondenaron, an mga nang-insulto sa iya Tanganing dai na pangarugan pa kan iba

Tigsik ko ining mga tugalsik na maringis Sa mga parasirang Pinoy nagin makuris Imbes na saphudon pinabayaan sa tubig Daing kaso ta tinarapalan nin sibidsibid

bottom of page