top of page

Tigsik


Tigsik ko an mga bagong tukaw sa pwesto Na mga opisyales kan sa tuyang gobyerno Logod utubon an mga promisa sa mga tawo Iyong magserbi , bako na pagserbihan kamo

Tigsik ko ining mga peste talagang namok Sa buhay kan tawo perwisyo nanggayod Kun makasupsop kan dugo ta makatakot Manlaen-laen na hilang an pwedeng idulot

Tigsik ko kun panahon na nin tig-uran Makaherak , mga nasa hababang lugar An mga pagbabaha sigurado na naman Leptospirosis,a lipunga,kaaabtan kaiyan

Tigsik ko an mga nagbabaragbarag na ido Sa mga tinampo na nag-aati ,nag-uurudo An malaen na parong nagsusuhot sa dungo Sa mga maysadiri, haen an sa indong puso

Tigsik ko an iba sa mga kaakian ngunyan Pinapadangat, iginagalang an magurang Iniriribay an agom ,an ina iyong inataman Bibiyayaan sinda nin mauswag na buhay

bottom of page