top of page

1ng Turno, 3ng TaonNaturukaw palang kan Hulyo 1, matapos naman tulos, kabangaan na kan bulan, kaskasun pati an dalagan ka panahon. Ano daw an magiginibo kan padangat tang mga kandidato asin politiko?

Masdan ta.

Bako lang an nagboto o nagpabakal nin boto dapat man kitang magmato-mato kan dalagan kan satong gobyerno. Sa lado lokal tutukan ta an satong mga gobernador, congressmen, alkalde asin iba pa.

Enot an mga taga media dapat mag-cover bako lang kan mga press con kundi kan mga session regular kan mga Sanggunian asin kan saindang trabaho bilang mga ligistrador.

Bisitahon ta an mga Kapitolyo, City Hall asin munisipyo. Dawa dai ta maka-ulay an mga ehekutivo, kaulayon ta an mga empleyados/ empleyadas, aramon ta an mga nangyayari sa saindang opisina.

An taga media mag-cover asin mag-interview para sa kapakanan kan publiko.

Dawa daing payola o sobre kaulayon ta ta an mga politiko dapit sa saindang ginigibong programa asin proyekto. Dai kita masupog ta obligasyon ninda na ipa-intindi sa tao an saindang ginigibo. Pwede kitang maghagad nin dokumento asin iba pang papeles sa mga nanunungdan na opisina tanganing maintindihan an mga transaksyon kun legal o illegal, kun sala o tama, kun may pakinabang o mayo.

Kun madolok kita sa opisyal kan gobyerno bako lang maghagad nin tabang o asistensya, pampa bulong, paragastos, pampa-eskwela kundi pagtabang sa pagpa-uswag kan banwaan bako lang pansadiri.

Magtao kita nin suwestyon kun ano an marhay para sa satong kumunidad, barangay, banwaan, ciudad, distrito asin provincia.

Digdi sato, an mga darakulang proyekto asin programa na dapat asikasohon tulos iyo an minasunod: enot, halimbawa sa Camarines Sur, an operasyon kan Philippine National Railways(PNR), bako-bakong tinampo asin kalsada pati hi way, aeropuerto maguin sa Pili asin Partido, agrikultura lalo na an pagtanom nin paroy asin mais asin an mismong isyu kan Metro Naga Council na apektado an labing sampulong banwaan kan Camarines Sur.

Problema kan aponan nin basura, tubig na inumon, tubig baha, asin hanap-buhay kan kasaraditan, trabaho sa mga mayong trabaho asin salud kan kadaklan, aki o gurang.

Dapat maguin mapagmasid an mismong politiko kan saindang kamogtakan.

Igwang dating makosogon ngonyan nagluya maski nanggarana, an boto dikit na sana.

Kaya dapat maghigos ta baka sa masunod marimati sinda.

Masdan man an hiro ka mga dinastiya ta baka nagkakarawat man sana.

Mantang sa Albay an mga politiko nag-oorulay-ulay sana kaya gabos garana.

Sa Camarines Sur kada distrito may dinastiya, sa provincia mismo igwa man, kaya an ralaban sa eleksyon girit-gitan. Magastos pati.

An broadcast media kontrolado kan mga politiko, kun bakong saderi, bakal na. An mga broadcaster pugol sa leog ta dai man pigsusweldohan nin tultol. Pigbuburobunbunan lang garo siyo o manok.

Mayo man talagang press freedom poon kadto lalo na ngonyan. An Bikol lalo an Naga asin Cam Sur pakatapos kan naka-aguing eleksyon na porbaran na VP Leni Country mala ta gana digdi an Otso Derecho kan Liberal Party kaya lang kadikit an boto kan mga Bikolano, sa enterong Pilipinas pro-Duterte man guiraray.

Minahamot an imahen kan Duterte administration sa mata asin pamarung kan kinaban dahil ta buwelo man an lider kan opposisyon na si VP Robredo.

Masdan tang marhay an mga pangyayari ngonyan asin mangyayari pa sa masurunod na aldaw, an politika lokal asin nasyonal.

Magka-igwa daw nin pagbabago o asenso?

Abangan!!!!

For comments/ reactions, please contact Cp nos. 09296281848/09612799828 or verdaderernesto@yahoo.com/fb: Ernie Verdadero

bottom of page