top of page

Tigsik


Tigsik ko an ibang estudyanting babaknit Nasa tinampo, daing kontrol sa pagngirit Garo pigpuputulan it--,kun makakuragrit Kun pagmasdan,pagdangnugon makauyit

Tigsik ko an mauswag na Syudad nin Naga Alagad an trapiko pirmi nang gurubot baga Sa bangketa may mga autong nakaparada An mga tawo sa tinampo nagraralakaw na

Tigsik ko an mga paratukdo ta sa ngunyan Sa indang sweldo plano na man langkawan Pahingurag an trabaho kaya dapat na man Haros magiristar na sinda sa eskwelahan

Tigsik ko an pagpahiwas kan aeropuerto Dagdag pa ini sa programang panturismo Alagad dakulon na kaumahan an apektado Orog na an pagrurugaring nin mga pulitiko

Tigsik ko ining pagtugdok nin aeropuerto Hilingon na sana an angog nin mga pulitiko An mga ilawan sa runway dai na kinakaipo Sa sobrang kintab madadarinas an eroplano

bottom of page