top of page

Tigsik


Tigsik ko ining si Mayor Isko Moreno Dapat arugon kan ibang mga pulitiko Dai natatakot sa resulta kan ginigibo An importante igwa nin pagbabago

Tigsik ko man ining Syudad nin Naga An pagbabago dapat puunan na ninda Itao sa mga pasahero an mga banketa Bakong paradahan, bako sa paratinda

Tigsik ko an tataramon na pagbabago Bako sana sa mga opisyal nin gobyerno Kundi sa mga namamanwaan na mismo Puunan sa harong an pagigin disiplinado

Tigsik ko man an mga lola asin mga nanay Nag-aataman sa mga apo, na daing karibay Tanganing makapagtrabaho man nin husay Mga magurang nindang naghahanapbuhay

Tigsik ko ining panahon nin tig-uran baga Sa mga lugar na pigbabaha mag- andam na Magpasiguro na nin baruto asin mga bota Tanganing an mga bitis dai man maalipunga

bottom of page