top of page

Tigsik


Tigsik ko an pagmundo nin sarong ina Na kun an saro sa mga aki nawawara Orog kun sa imo man siyang pinadaba An daghan asin puso haros pa magaba

Tigsik ko an mga parainom nin arak Maglikay, magpondo na kamo dapat An resulta pagkaraot kan payo, tulak Na mapahalipot kan buhay nanggad

Tigsik ko ining mga trapong pulitiko Habong arugon ining si Isko Moreno Ta natatakot na dai na giraray iboto Inutil an pagtukaw ninda sa pwesto

Tigsik ko kun an mga tios nagagadan Ta dai nin pirak dai mabibindisyonan Mahalon na an bayad sa simbahan Herak man palan kan kinapobrehan

Tigsik ko an mga gawi sagkod ngunyan Kan naghahagad nin tabang ikinauuyam Magtao man may tabuga na kairibahan Nagkasiribot na pagtao kan magadan

bottom of page