top of page

Tigsik


Tigsik ko ining mamundo na ina Na padagos an sa iyang pagluha Nin huli sa sarong aki na nawara Na pirang taon niyang pinadaba

Tigsik ko an magurang na nagsasakit Paghali kan aki dai nawawara sa isip Haros pa sa paghibi biyong magligid Garo inagawan dulsi na aking sadit

Tigsik ko pa ining syudad nin Naga An mga tawo dai pa nadidisiplina Mga awto sa bangketa nakaparada Kaya an trapiko gurubot pirmi na

Tigsik ko ining pastidyong trapiko Na kakakairita, nakakapainit payo Marhay pa maglakaw ta sigurado Na makakaabot sa oras sa destino

Tigsik ko ining panahon na mainit Makunsumo sa sabon asin sa tubig Ta ginaranot, biyong nagbibirisbiris Daing kurugusan sinda mister, misis

bottom of page