top of page

Bayani (Heroe)An kasabihan mas marhay daa an pasaway basta buhay kesa bayani o heroe na gadan.

Sa celebrasyon kan National Hero’s Day, holiday pati, pista opisyal, mayong eskwela, mayong trabaho pero may dugang sa sweldo.

An kadaklan nasa beach nagpaparigos, nasa malls nagsa-shoping o nasa harong sibot sa social media. Sa totoo lang, an kadaklan dai ngani aram an kahulugan kan celebrasyon, dai pa beristo an mga bayani, mayong paki-aram sa problema kan banwaan. Pasaway talaga pero buhay. An mayoriya kan mga Pinoy an pagheling sa gobyerno gatasan o hagadan kan mga pangangaipo pero pagdai natawan anggot sa gobyerno.

Hadaw ta siring an kamogtakan ta ngonyan? 107 na milyones an Pilipino, gulpi an may inadalan, magagayon an mga harong, may kotse, an iba oto na sa abroad, an iba man patara-tambay lang.

Sinakop kita kan mga Espanyol haros 400 na taon, labi nang 100 na taon poon kan kita lukduan kan mga Amerikano asin nagkakapirang taon na yaon digdi si mga Hapon nagpasakit sa satuyang kahimanwa.

Poon kan si mga Katipunero na nag-alsa sa pangengenot ni Andres Bonifacio asin Emilio Jacinto kontra sa mga Kastila, mga Pilipinong nagsayuma na magsangli an mga Kano digdi sa Pilipinas, nakipaglaban kaiba na an mga ibang Bikolano arog ki Ludivico Areola asin Simeon Ola sagkod na magsurender sinda sa mga Amerikano.

Sa lado nasyonal may mga nakipaglaban kontra sa mga Amerikano na magreynar arog ki Antonio Luna saka Apolinario Mabini.

Kan tiempo Hapon rinibo an mga Pilipinong suldados asin guerilya na nagsabat sa mga Hapones, nakipaglaban asin dakol an nagkagaradan para sa banwaan.

Sa ibong na lado kan tiempo Kastila kun may mga heroe lalo na si mga nagkagaradan, an iba man na mga Pilipino nagsipsip sa kalaban, salbado an buhay pati hanapbuhay. Kan tiempo Hapon may mga nakipaglaban sa mga Hapon pero igwa man may Piipino tago, may Pilipino tukdo, may mga collaborators, nag-arasenso sa gobyerno, an mga negosyo asensado.

Ngonyan na mga panahon sa presenteng kamugtakan baranga man guiraray an mga Pilipino; may gustong katrangkilohan, may gustong kariribukan/may gustong progreso o asenso, may gustong pobre sana an Pilipino. May gustong pagbabago. May gustong iyo sanang iyo, si dati man guiraray --- kurapsyon sa gobyerno, mga hugakon, alabado, parapakilimos, estambay, irinoman, sugal, bulang asin iba pang bisyo. Iyan an pig-aapod na status quo na habo nin pagbabago.

Siyempre si mayaman na nanginginabang sa presenteng kamugtakan habong masanglian an sistema ta mawawaran sinda nin basa-basa. Igwa man gustong baguhon an sistema pati an Constitution asin ibang mga leyes na ribayan o bagohon na nababagay sa presenteng panahon.

Diyan nagpopoon an iriwal, sa politika damay pati personal na relasyones, pati sa laog kan pamilya ta an nakataya interesis personal, pan-ekonomiya asin pan-politika.

Mantang pigcecelebrar ta an kaaldawan kan mga bayani na nagtalikod na bako lang idtong may mga pangaran arog ki Jose Rizal kundi idtong mga “Unknown Soldiers” asin kadakul-dakol na mga Pilipinong lalaki, babae, aki, gurang na nagsakripisyo personal, pigtaya an buhay para sa banwaan asin para sa karahayan na dai naaraman kan iba asin dai pigbalangibog kan media. Aber daw?

Sa irisay man daw sato an maguiguin bayani o heroe pero gadan, sa irisay man an marahay-rahay an buhay mayo nin sakripisyo, poderoso, makwarta pero iyo lugod an pig-ooromaw sa radyo, diyaryo,telebisyon asin social media? ***** Maogmang paisi: HEALING MASS and SERVICE with ATE EMMA DE GUZMAN and FATHER MOMOY BORROMEO SOLT at the PARISH of SAINT RAPHAEL the ARCHANGEL, PILI CAMARINES SUR CENTRO on AUGUST 30, 2019, FRIDAY beginning at 2:OO P.M. PLEASE COME… -FATHER REX HIDALGO ***** Mag-antabay sa programang “INI AN TOTOO” kada Sabadong alas 9:30 nin aga (oras sa Pilipinas) sa OK Bangon FM, 97.5 KHZ/PBN TV 5, Caceres cable,Sky cable asin facebook live streaming worldwide. Program hosts: Ervin Borja and Ernie Verdadero.

May mga espesyal na bisita.

Diyos mabalos.

For comments/ reactions, please contact Cp nos. 09296281848/09613638409 or verdaderoernesto@yahoo.com/fb: Ernie Verdadero

Website: www.bicolmail.net

bottom of page