top of page

Tigsik


Tigsik ko ining ibang estudyante Kun igwang bagyo grabe an ngisi Ta sa paglamaw, celfon, tv, libre Libre man si magurang pagplete

Tigsik ko kun malipot an panahon

An mga tawo haros dai magbangon Pagmata may suman na masiramon Dangan mahigop nin kaping mainiton

Tigsik ko an ina kan mga parasurat Na tinawan nin pag-umaw nanggad Si Dr. Ma. Lilia Realubit, pinadangat Nin mga parasurat na bantog, sikat

Tigsik ko man an ibang parasurat Kun minsan an buhay makaherak Ta masakit magkaigwa nin pirak An konswelo sana kun minasikat

Tigsik ko man an hilang na dengue Golping tugalsik an tinamaan kaini Maray pa sa pinoy na namok posible An lumaban sa mga tsinoy na peste

bottom of page