top of page

Tigsik


Tigsik ko kun panahon nin traslacion An ibang mga boyadores makasuyaon Dai makaboya kun dai ngona mainom Kaya an sangaw malaenon na parong

Tigsik ko man ining mga deboto baga Imahe ni ina santaon yaon sa Basilica Dawa anong oras libre maghadok na Kun traslacion makikisusuan pa sinda

Tigsik ko kun piyesta nin penafrancia Apwera kan mga deboto asin bisita Mga isnatser, madaya yaraon sinda Kaya maglikay kamo na mabiktima

Tigsik ko man ining syudad nin Naga Luway-luway nalilinig, mga bangketa Alagad igwa pa na dai nin disiplina Sa indang behikulo nakakaulang pa

Tigsik ko an padagos na nagluluha Ta may mahal sa buhay na nawara An kapungawan masakit mapara Orog na sa puso nin sarong ina

bottom of page