top of page

PistaAn pista o pintakasi arog kan Peñafrancia fiesta nagpoon icilebrar sa Pilipinas guinatos nang taon an nakaka-agui sa tukdo kan mga Kastila bako lang mag-rokyaw sa Kagurangnan o sa mga Santos y Santas kundi magpasalamat sa gracia o biyayang narecive kan mga namamanwaan.

Apuera kan bulan na Mayo, an fiesta month, poon de aprimero sagkod katapusan, an bulan na Septyembre kunsideradong bulan man nin mga pista palibhasa tig-aranihan. Saka saro pa palibhasa sa laog kan bulan na ini an kompleanyo ni Santa Maria o ni INA kaya an pista kan ronang Kabikolan digdi sa Naga sa bulan na Septyembre man.

Ini an pinaka-engrandeng pista sa Bikolandia ta si Inang Santa Maria iyo an minimidbid na Ina kan mga Bikolano asin Patrona kan Kabikolan.

Haros sampulong aldaw an celebrasyon poon Traslacion o an pagdakit kan Imahen ni Ina haling Basilica (kadto sa Peñafrancia Shrine) na permanenteng estada pasiring sa Cathedral por medyo nin prosesyon ni Virgen de Peñafrancia sagkod sa pagsakay sa aldaw na Sabado otro semana, an pinaka-centro kan celebrasyon.

Kaiba pirme sa prosesyon asin sa pagsakay an Imahen ni Divino Rostro o Holy Face, lalawgon ni Hesukristo, an Aki nin Diyos asin ni Santa Maria.

An Peñafrancia fiesta iyo an pinaka-magarbong regional fiesta sa enterong Pilipinas. Apuera kan mga aktibidades relihiyosa arog kan mga banal na misa, prosesyon, asin iba pang ritwal, mga parada, magagayon na exhibits, mga panindang hali kun sain-sain, mga pa-contest kabali na an beauty pageants na kumpetisyon nin pagarayonan asin pagwarapohan bako lang nin mga daraga, soltero, mga aki kundi pati mga bading.

Nagdadarayo bako lang mga kapwa Bikolano hali sa anom na provincias asin pitong ciudades, mga haling abroad asin Luzon, Visayas, Mindanao. Bako lang mga devotos kundi pati mga negosyantes (kabala an mga muslim asin iba pang sekta na nagdedelinsiya man sa negosyo huli sa kagulpihan nin tao).

Dai kamo matubod pero pati mga mandurukot, para-ikit, parahabon asin sa may mga basang kamot minadarayo pa digdi sa kapanahunan pa kan fiesta. Huli sa paguiguin bantugan asin sikat kan celebrayon na ini an Peñafrancia fiesta lalo na an pagsakay pig-guiguibo man sa kaparehong panahon ngonyan na bulan na Septyembre sa mga lugar na may naka-estar na Bikolano arog sa Metro Manila, Mindanao, (e.g. Cagayan de Oro City) asin iba pa na dai nakakapuruli sa Bikol.

Kunsiderado na bilang dakulang tourist destination huli sa milyones na nag-aatender bako lang hali sa Pilipinas kundi pati mga dayuhan.

An mga Obispo hali sa man iba-ibang Diocesis asin ibang haralangkaw na lideres kan simbahan Catoliko minatiripon sa ciudad nin Naga o Ciudad de Caceres, an pinaka-gurangan na ciudad sa nasyon sunod sana sa Manila asin Cebu.

Kaya kun uugkoron an Naga asin Camarines Sur iyo man guiraray sagkod ngonian an centro o puso kan Bikol, religious and commercial center.

Ngonian na taon an mga para-omang Bikolnon na dati an kapasalamatan sa magayon na ani kan saindang pananom arog kan gulayon asin paroy pero nagheheribi na ta bagsak an presyo kan saindang mga produkto.

An pangangi-on ngonyan kan mga kasaraditan pasabunagan man lugod ni INA asin ni Divino Rostro an gobierno, mga opisyales asin lideres na maguibo nin mga paagui na mapakarhay an presyohan kan siring na mga produkto tanganing maka-ginhawa an mga paraoma asin saindang pamilya.

Hapot: nata ta an mga devotos, mga Bikolano asin mga nanunungdan nagkakaburonyog sana sa celebrasyon nin pagrokyaw asin pagtao nin omaw sa Kagurangnan asin ki INA alagad darato sa aro-aldaw na pagbuhay lalo na sa politika asin hanap-buhay baranga asin nag-iiriwal kita? ***** Sa pusog na pag-ulang kan dakul na mayayaman asin ibang madudunong saka may inadalan kuno laban o kontra sa lagduan na reporma, mahiwas na kampanya kontra droga, korapsyon asin tunay na pagbabago, nag-buburutwaan na logod an mga kakampi kan mga kurakot, kasurog kan mga sindikato kan illegal na droga asin kaapil kan mabata/lapang sistema kan sosyedad.

So help me God. ***** Mag-antabay sa programang “INI AN TOTOO” kada Sabadong alas 9:30 nin aga (oras sa Pilipinas) sa OK Bangon FM, 97.5 KHZ/PBN TV 5, Caceres cable,Sky cable asin facebook live streaming worldwide. Program hosts: Ervin Borja and Ernie Verdadero.

May mga espesyal na bisita.

Diyos mabalos.

For comments/ reactions, please contact Cp nos. 09296281848/09613638409 or verdaderoernesto@yahoo.com/fb: Ernie Verdadero Website: www.bicolmail.net

bottom of page