top of page

Tigsik


Tigsik ko kun piyesta ni Peñafrancia Golping deboto, dayo digdi sa Naga Parano an mga hotel nin mga bisita An iba nagtutururog na sa bangketa

Tigsik ko kun panahon nin piyesta Maogma kun minaabot, mga bisita Pag-uli kadakol pang mga padara Kaya an natatada mantika, atsara

Tigsik ko kun igwa nin kapiyestahan Mahanda nanggad dawa mangutang An pakatapos bahala na kan bayadan Importante an mga bisita mapakakan

Tigsik ko an parautang na an ugali Kun mautang pa sana may pahibihibi Kan pigsisingil na iyo pang nababaldi Ugali nin parautang na dapat mabakli

Tigsik ko an iba sa parapakipiyesta Na pirming may plastik na dara-dara Kaya iyo pang may panira si pamilya Alagad si kagharong iyo na an nganga

bottom of page