Tigsik


Tigsik ko an mga kaakian ngunyan Atamanon, mahalon an magurang Siring sa ginibo kan aki pang sadang Sagkod pa man kamo namumutan

Tigsik ko an iba sa mga parainom Kun nabuburat kalaban an agom Tinataraman, maraot na taramon Sa nakakadangog makasupugon

Tigsik ko mga lalaking makauragon Marhay an higdaan ta nakakutson Pagmata preparado na an kakanon Imbes pasalamat aburido pa gilayon

Tigsik ko an mga halas na marara Orog an mga yaon sa gobyerno ta Ala hudas, mag-asenso sana sinda Baradat na habo nang bumutas pa

Tigsik ko man ini bagang bayawas Nagbubuyugbuyog ta igwang halas Sa pagguno ni Totoy, siya nahublas Lawlaw na an sarwal na ruminabas