top of page

Hala, Magralakaw Kita!Bako lang pobre, maski mayaman, dapat magralakaw.

Sa tahaw kan kadepisilan na dara kan trapiko sa tinampo dahil sa kadakol nang awto, hayapit na tinampo, garo panahon na na mag-isip-isip kita kun pano masasabat o maririsolberan an kadara-dakulang problema bako lang sa Metro Manila kundi sa mga provincia.

Pag-abot kan mga magagarang awto, truck, bus asin iba pang lunadan nagpoon nang maghinugak an tawo na maglakaw pasiring sa kun sain man maduman.

Ngonyan ta bararato na pati an kotse, mga SUVs, gabos na tawo mag-gurang maski juven mag lalaki o babae perming nang naka-awto o nakamotorsiklo sa saindang pagbiyahe haros aro-aldaw.

Matrabaho, masimba, masaod, maeskwela, mapasyar behikulo an daradara.

Pero imbes na marikas an biyahe perming nahuhuri lugod ta panu-pano nin behikulo an tinampo.

Sabi ngani kaiyan, an progreso imbes na pa-abante pa-atras o pasibog o nagpondo na lugod. Bilyones pesos daa an nalulugi kan gobyerno asin an ekonomiya kan nasyon huli sa trapiko. Dai na aram kun ano an gigibohon kan gobyerno, gusto na nganing magka-igwa nin emergency powers an Presidente kan Pilipinas nganing masabat an higanteng problema.

Kun sabagay an problemang ini bako lang sa Pilipinas kundi sa iba pang nasyones kan kinaban arog sa Amerika, Europa maski sa mayor na ciudades kan Africa o digdi sa Asya siring sa Indonesia, Hapon, Singapore asin Hongkong.

Nalingawan kan modernong tawo an simpleng solusyon sa modernong problemang ini.

Saro dyan an “car pooling” o pagsarabay sa sarong sasakyan kan magbabarkada sa sarong komunidad pasiring sa trabaho asin iba pang padudumanan. Pagpuli iyo man guiraray. Dapat organisado lang sinda.

Alagad an sistemang ini haloy nang plano pero dai nagcli-click na marhay. Kaya magsakay sa pampublikong lulunadan arog kan tren, pampasaherong bus, jeepney o maski pa taxi.

Mapagal baga an magdrive kan sadiring lunadan lalo na kun matrapik. Nakaka-stress na pwede kang maghelang, grabe pa an polusyon sa tinampo.

Dai kamo matubod pero duman sa Manhattan sa Nueva York sa Amerika banggi lang nagbibiyahe an mga awto duman,kadaklan mga pribadong kotse sana kun minsan taxi na abang mahal kan bayad. Alagad kun aldaw mayo nin awto na nakakalaog. An mga tawo, mayaman o pobre ralakaw sanang ralakaw. Madadangog mo na lang an tanog kan mga takon kan sapatos kan mga lalaki asin high heels kan mga babae.

Arog na kaiyan dapat digdi sa Pilipinas bako lang sa Metro Manila kundi maski duman sa Davao, Cebu, sa Legaspi, sa Naga, sa Metro Manila asin iba pa. Kun harani man lang lakawon na sana. Problema na pati an paradahan o parking kan mga pribadong lunadan. Kaya mas pasil pa an mag-commute. Kun medyo harayo magtaga sakay asin magplete pero kun harani man lang lakawon na sana, may exercise pa.

Sa pag-commute o pagplete halimbawa sa jeep, magayon an epekto ta an sarong tawo may kaulay, nasasabat an mga amigo y amigas, mga partidaryos, mga inaanak na minsan iyo pa an naplete, nasasakop kaya mas ekonomiya, maogma pa ta may kaulay.

Sa pribadong sasakyan kun solo ka hali sa harong abang pungaw, sa panpasaherong jeep nadadangog mo an mga bareta asin tsismis, makakua ka pang bagong barkada.

An pinaka-importante maski igwa ka nin sadiring awto ta nag-commute ka o naglakaw ka pa naka-contribuir pa sa pag-paguian kan trapiko. Na proteheran pa an saimong salud ta ginanot ka.

Saro pang solusyon sa problema sa trapiko iyo na an mga mayong gibo sa mga ciudad, magpuruli sa provincia o mga banwaan ta mag-oroma o magtaranom nin gulayon asin kamote.

Mabarato pa an presyo kan mga barakalon asin magiguin bastante an satuyang pagkakan.

Mayo pang trapiko na makulog sa payo. * * * Abangan, madali na, maabot na an jueting.

Anong say mo??? * * * Mag-antabay sa programang “INI AN TOTOO” kada Sabadong alas 9:30 nin aga (oras sa Pilipinas) sa OK Bangon FM, 97.5 KHZ/PBN TV 5, Caceres cable,Sky cable asin facebook live streaming worldwide. Program hosts: Ervin Borja and Ernie Verdadero. May mga espesyal na bisita.

Diyos mabalos.

For comments/ reactions, please contact Cp nos. 09296281848/09613638409 or verdaderoernesto@yahoo.com/fb: Ernie Verdadero Website: www.bicolmail.net

bottom of page