top of page

Paraoma dijado na kan paratanum burak


Si dating alcalde John Bongat nasa tahaw kan tinanum na mga burak sa Brgy. Pacol, Ciudad nin Naga kasabay an nagkaperang dayuhan na parabakal nin burak kan Todos los Santos pigkukuanan nin retrato ni Brgy. Kgd. Jess Ador. (DPA)Dijado na an mga paraoma kumpara sa mga paratanuman nin burak sa barangay Pacol, Ciudad nin Naga huli ta inaabot nin triple an saindang ganansia alagad an paratanum nin paroy padagos nang nalulugi sa ngonian epekto kan hababang presyo kan paroy.

Binabasol kan paraoma iyo an Rice Tariffication law kan administrasyon ni Presidente Duterte na nagpabagsak kan presyo kan paroy alagad halangkaw man giraray an presyo kan commercial rice sa mercado.

Si Mercy Banog, paratanum nin burak sa Kilometro Nieve sa brgy. Pacol nag-osipon sa Bicol Mail na igwa sana siyang 600 metros cuadradong lote na kinakapitalan nin P45 mil, kabali na si gastos sa pagpahilamon, abuno asin pang spray sa insikto alagad kun marhay an saindang pag-ani inaabot nin doble hasta triple an saindang ganansa na dakulang tabang sa saindang pagbuhay sa familia asin pagpa-escuela kan saindang mga aki.

Bako lang panahon nin tudos los santos rinibong nagbabakal nin burak maging cada panahon nin Febrero huli kan Valentine day, bulan nin Abril maging Deciembre asin nagsusuplay pa sinda sa mga manlaen-laen na klaseng burak sa mercado cada semana asin igwa pang nagdadayong parokyano.

Saiyang sinabi na decada nang igwa sindang flower plantation puon pa kan saindang magurang asin lolahon digdi na nabubuhay asin sagcod ngonian saindang pigpapadagos.

Maging si Pacol brgy. Kapitan Josue Perez nag-envuelto naman sa pagtanum burak.

Si Tess Cielo, presidente kan Amihan Organisasyon ng Kababaihang Magsasaka sa Camarines Sur nagsabi na disganado na an mga paratanum nin paroy sa gobierno huli sa implementasyon kan Rice Tariffication Law dai man ini nakatabang sa saindang sektor envez nagparuro sa pagbuhay asin an pinapa-asenso sana iyo an dati nang milyonaryong rice traders.

Dawa marhay pa an tubo kan paroy kun igwa man ganansa dikit sanang cantidad mas marhay na igwa sindang suplay nin bagas pang aroaldaw, si ibang sobrang paroy dinadara sa kumprada alagad lugi sa hababang presyo.

Igwa man nin mga insidente na tarablado sana sa saindang gastos.

Pigbabasol pa ninda an Department of Agrarian Reform huli ta mayo man nangyayari sa mga kumbersyon nin kaomahan kaya nagkukulang na an produksyon nin paroy.

Sa pag-aadal an produksyon nin bagas padagos na nagbababa mantang padagos man an paglangkaw kan populasyon alagad an rice self-sufficiency ratio nagbaba sa 86.17 por ciento kan nagtalikod na taon hali sa 93.44 por ciento kan 2017. (DPA)

bottom of page