top of page

Ubos kun ubos. Gabos kun gabos. Todos los Santos.Pistang mga gadan. Pistang mga kalag. All Saints Day. All Souls Day. Kun sa Tagalog, “Undas”. Halloween.

Ubos kun ubos. Gabos kun gabos.

Kan panahon mamundo an Nobyembre 1 saka 2, madiklom sa kampo santo. Basa, lapok asin malaboy kun mauran. An mga kandila ordinaryo, duwa o sarong beses lang mina misa si padi. Ngonyan baga oras-oras may misa na.

Iyan kadto, apuera sa banwaan na Nabua kun sain an mga pantyong asin museleo korteng barko asin may mga angkla asin dolyar an atubangan, garo may piryahan, may telebong, garo circus na maoogma an mga tao. May kawatan an mga aki, may mga paputok na kuwites, rebintador asin bomba, may pinapalayog na lobo asin maliwanagon pa an kapalibutan. Pero ngonyan na panahon nagbago na.

Sa Nabua, kadto sagkod ngonyan, mayong pagkakaiba an pintakasi, buabuahan asin pistang mga gadan o kalag.

Bako lang huli sa negosyo kundi an mga tao nakahimaladbad na, ngonyan sinda an nagbibisita kan mga paryenting mayo na kundi maabot an panahon na sinda naman an ilulubong asin bibisitahon.

Gabos kun gabos. Ubos kun ubos. An gabos magagadan, maabot an panahon mauubos an tao sa ibabaw kan kinaban.

Tano ta magpara murundo? Habang buhay pa dapat mag-orogma asin palakupon an kaogmahan sa iba.

Ngonyan na panahon bilang parte kan “Ber” months pahingalo ngona sa mga Christmas Carols o pamaskong tugtog sa radyo asin telebisyon huli sa celebrasyon kan Undas.

Malilinig na an kampo santo, magagayon an mga museleo o pantyong, mayo nin mga tindahan sa laog, mayo na nin mga istaran na harong, maliwanagon an ilaw na dara kan electricidad sa luwas asin laog kan cementeryo. May mga pulis, may mga tanod, may mga nurse asin mga barangay opisyales na nakaandam ano man na pangangaipo. May Red Cross booth pa.

An makaterotriste lang ta kun maheling ka sa luwas kan kampo santo an mga saradit na harong o kubo-kubo an estada kan mga buhay na tao nagkukuno-kuno an kinapobrehan alagad sa laog kan kampo santo an mga museleo abang gagayon na mansyon na estaran kan mga gadan na lugod. Binibisita sana kan mga kapamilya asin amigos/amigas saro o duwang beses kada taon.

Kan panahon mayo nin Halloween Party, mayo nin mga horror films o makatakot na pelikula sa sine asin tv alagad ngonyan kun anu-ano pang make-up an binubugtak sa lalawgon asin mga pambihirang gubing na garo sulot ni drakula, satanas asin mga multo.

An mga gamit pati masulong sa mga tindahan lalo na sa mga malls.

Kadto an mga burak asin esperma simple sana ngonyan kadaradakula na abang mamahal pa pero masulong ta iyo na an uso.

Kan panahon mayong Halloween ta an uso kadto iyo an karalagan.

Dai pagbayaan na mayong tao an harong ta baad kalagon an mga gamit, an mga batag na saba maski hubal pa sana, an pulotan na bagas asin kamoteng kahoy o balinghoy na madali nang gabuton iyo an target kan mga parakalag ta por medyo kan linubak o sinuman o paluksi nagkakaigwa nin instant party na dai kabali an may sadiri.

Ngonyan bawal na ngani an mag post sa facebook kun hain ka sa laog kan cementeryo ta tibaad ika na lugod an makalag kan kidnaper, holdaper o kan saimong enemigo. Grabe na pating sakripisyo an pagbisita sa kampo santo, mahibog an trapik kan mga auto asin motorsiklo, mas marhay pang maglakaw-lakaw kun harani man lang an distansiya kan harong mo sa cementeryo.

Pakalihis kan Undas an mga taga ciudad baralikan na hali sa saindang provincia asin bara-banwaan. Lingaw naman sa saindang mga gadan nang pag-araki. Mabuelta sa otro taon ta parte kan tradisyon.

Kaya pig-aapod na pista kan mga gadan na pigcecelebrar kan mga buhay sarong beses sana kada taon. * * * May nag tip sa column na ini na naunsiyami o naudlot si pagbalik kan jueting ta pig-anunsiyar na sa “Ini an Totoo”.Halat-halat ngona sa tamang timing.

An makunsuelo pati ta an mga godfather kan jueting na imbuelto sa iskandalo nasyonal. Halat-halat naman kita kan masunod na kabanata. * * * Mag-antabay sa programang “INI AN TOTOO” kada Sabadong alas 8:30-9:30 nin aga (oras sa Pilipinas) sa OK Bangon FM, 97.5 KHZ/PBN TV 5, Caceres cable,Sky cable asin facebook live streaming worldwide. Program hosts: Winnie Ceas-Ventura and Ernie Verdadero.

May mga espesyal na bisita.

Diyos mabalos.

For comments/ reactions, please contact Cp nos. 09296281848/09613638409 or verdaderoernesto@yahoo.com/fb: Ernie Verdadero Website: www.bicolmail.net

bottom of page