top of page

Tigsik


Tigsik ko an presidenting raot an payo Giyera kontar sa droga minadai, minaiyo Sa iyang bise pres. gusto sanang ibuyo Dugay na, an appointment tulos binago

Tigsik ko kun anong dahilan an pigsasabi Ano ta sinipa tulos sa trabaho si VP Leni Ano baga an kinatatakutan na madiskubre Risang marhay an moro-moro kan mga ini

Tigsik ko inng ginastos na milyon-milyon Sa sea games sa simpleng kaldero o koron Alagad namaragbarag, mga tawong tioson Mga kaakian na magagadan na sa gutom

Tigsik ko an kadaklan sa mga may auto Sa pagmamaneho dai talaga disiplinado Orog sa pagparada kan sa indang behikulo Kaya naglalakaw an mga tawo sa tinampo

Tigsik ko an mga iligal na paratiyenda Na istilo ninda garo baga sa mga girilya Kun yaon an paradakop durulagan sinda Pakahali kan hapon baralikan man sana

bottom of page