top of page

Tigsik


Tigsik ko kun may paabuton na bagyo Nagkakasiribot na gayo an mga tawo Nagbabarakal nin trapal, plastik, sako Pampatos nin mga gamit ta pasiguro

Tigsik ko kun igwa nin mga kalamidad Mga negosyante nakakaguda nanggad An iba minapalangkaw man kantidad Sa pagkaganid iyo na an opurtunidad

Tigsik ko an mga tawong tios o tikapo Makaherak sinda kun igwa nin bagyo Tinitios an tuyo o balaw sanang gayo Asin tinuturuan sana an mga arimpuro

Tigsik ko an ibang nanunungdan baga Kun may kalamidad hona mo hadit sinda Algad an ngisi abot na gayo sa talinga Sa ”calamity fund” sigurado guda sinda

Tigsik ko an mga tawong makaheherak Na nabibiktima nin grabeng kalamidad Kun an pagsurusadiri, harong narugmak Problemado kun paano, saen na matugrak

bottom of page