Tigsik

December 13, 2019

 

Tigsik ko an kasuguan ni tatay nindo 
Paludon, mga kahoy sa may tinampo
Ta kun igwa nin  makusugon na bagyo
Sa mga poste nin kuryente perwisyo

 

Tigsik ko an mga gustong magtanom
Nin mga  kahoy o anuman na tinanom
Sa  bulod logod o sa libod kan harong
Dai makaapekto kun may raot panahon

 

Tigsik ko an kadaklan  sa mga pulitiko
Na nag-epal  pagkatapos  kan bagyo
Hona mo an pakikidumamay tutuo
Ito pala sa calamity fund interesado

 

Tigsik ko ining malipot na panahon
An mga tawo garo mga mabuutonon
Pirming nakakirumo o nakakurumon
Kaya  magastos sa labahan na  tamong

 

Tigsik ko an iba sa agom na lalaki
Na an nguso sa pagmuda labi-labi
Kun makalamuda sa agom na babayi
Hona mo dai nin pakinabang o sirbi
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload