top of page

Tigsik


Tigsik ko an kasuguan ni tatay nindo Paludon, mga kahoy sa may tinampo Ta kun igwa nin makusugon na bagyo Sa mga poste nin kuryente perwisyo

Tigsik ko an mga gustong magtanom Nin mga kahoy o anuman na tinanom Sa bulod logod o sa libod kan harong Dai makaapekto kun may raot panahon

Tigsik ko an kadaklan sa mga pulitiko Na nag-epal pagkatapos kan bagyo Hona mo an pakikidumamay tutuo Ito pala sa calamity fund interesado

Tigsik ko ining malipot na panahon An mga tawo garo mga mabuutonon Pirming nakakirumo o nakakurumon Kaya magastos sa labahan na tamong

Tigsik ko an iba sa agom na lalaki Na an nguso sa pagmuda labi-labi Kun makalamuda sa agom na babayi Hona mo dai nin pakinabang o sirbi

bottom of page