top of page

Tigsik


Tigsik ko kun panahon nin Pasko Piming burudit budit an mga tawo Ta an partihan, karakanan wala tuo Kaya igwa nin nahahayblad sigurado

Tigsik ko mga aki na grabe an ogma Ta dakol na mga regalo an narisibi na Hale sa mga ninong, mga ninang ninda Asin hale ki Santa Klaus na bistado na

Tigsik ko an mga tawong raot an hutok Dai nanggad napugulan an pagpapaputok Kun dimalas na maputukan an mga kamot Kaya an mga guramoy nakulangan na logod

Tigsik ko an mga tawong dai nagpaputok Ta takot maputulan nin guramoy o kamot Imbes mga kaldero, kaserola, pigpurukpok Tanganng an maraot na ispiritu matakot

Tigsik ko an iba-ibang klase nin paputok Igwa diyan na kun minaputok makulog Kadakol man kan putok na nasa yukyok Pinakapwerte an sa tulak nakakapabotog

bottom of page