top of page

2020-2021-2022Nagpoon an Enero kan 2020, mayo lamang guila-guila na mabungkaras an Covid 19 sa Pilipinas orog na sa Kabikolan.


Mala ta nagparigos pa kami sa Balogo beach sa Pasacao, nagpa retrato pa ngani ako sa likod kan Daruanak.


Kan Pebrero nagpoon na akong maglakaw kan mga papeles tanganing maki-birthda sa maku-apo kong kambal duman sa Canada. Areglado na kuta gabos kan magpoon nang magluwas an mga bareta sa mga radyo, TV asin social media na igwa nang Covid 19 virus sa Tsina, sa Amerika, sa Hongkong asin Singapore.


Kan Marso 17 biglang naglaockdown sa Metro Manila asin enterong Luzon kaayon an Bikol. Purnada si sakuyang biyahe.


Mahigpiton kadtong marhay an gobyerno mala ta may barikada an tungod kan sakuyang harong kaya dai ako maka-pa Naga o maka pa Manila. An Naga mahigpit man sa mga viyaheros lalo na an haling Metro Manila patin haling Naga.


Haros tulong bulan poon Marso dai ako nakaluwas, dai nakabakal bulong lalo na an pampaturo ko sa mata na nagrurumaron na an pagheling.


Nagpurula si wala kong mata sagkod na magparong an vista. Marhay ngani ta naihatod ako kan sakuyang aki pasiring ki Dr. De Guzman, eye specialist, kaya dai naulakitan si sakuyang toong mata. Pag-abot kan bulan na Hunyo palibhasa dai nagkakalakaw nagka-igwa ako nin problema sa tulak kaya na ospital ako sa NICC nin apat na aldaw.


Mahigpit kan primerong taon pero listo man an gobyerno sa pagtao nin ayuda lalo na sa mga seniors na arog sako mala ta natawanan man ako nin 5mil.


Dakul na mga Bikolanong nagtatrabaho sa Manila an naka-uruli antes kan pandemya saka nagwork from home kaya padagos man guiraray an saindang empleyo. May registrar sa dakulang eskwelahan sa Metro Manila ta senior very senior na nag-uli pero padagos pa an saiyang trabaho. An exercise niya maglakaw-lakaw pa barangay Borongborongan asin barangay Lipot.


Nagbukas pa siya nin tindahan sa sirong kan saiyang magayon na harong tanganing magserve sa mga tsuper na nagteterminal kataid kan saiyang residencia.


Sarong juven na maestra duman sa Universidad nin Manila an nag-uli man asin on-line an pagtukdo sa college, e njoy man an kaiyang mga eskwela pati si ma’m. Pirmeng kaatubang an saiyang computer, kataid an padangat na kuting.


Natapos si taon abnormal na marhay an buhay nin tao, an mga tsuper nawaran nin bastanteng engreso, an mga eskwela sa elementary asin high school nag modular o on-line classes, an mga paratukdo iyo na lugod an nagpapasiring sa mga eskwelahan asin rugado sa mga trabaho. Pati an pagsaod sa talipapa o supermarket sa Naga problemado ta dakul na mga produkto an nawara sa mercado saka masakit an transportasyon arog an traymobil, padyak asin dyip.


Si mga buses pasiring Manila nagka-orontok.


Mayong semana santa, mayong pista sa baryo, sa banwaan o sa Naga. Mayong sakay kan imahen ni Nuestra Senora de Penafrancia, mayong prosesyon, mamundo an Kapistahan kan Ina nin Kabikolan.


An mga barangay sarado kun pista maski an banwaan kaya an gabos harakay-hakay.


Nag-abot an 2021 lalong mahigpit si pagamit nin facemask asin faceshield asin social distancing. Si mga seniors asin mga kaakian dai nakakaluwas sa harong.


Pag abot kan 2021 nagpoon nang mamati kan tao an mga biktima kan pandemya na saindang kamiridbid arog ki Wasoy Florin, Emil Saavedra, Vic David, David Dollano, Ronil Natera, Badong badong Alcantara, Francis Nacianceno Jr. maski si kagalang-galang na LRV nagselebrar kan ika-86 na kompleanyo nawara pa sa kinaban, an mabooton na si Jun Sia na mataba-taba nagtalikod man sa kinaban. Maski an sakuyang tugang na si Nerissa.


Bako lang digdi sa Bikol kundi orog na sa ibang parte kan Pilipinas, sa Norte, sa Metro Manila, sa Central Luzon, sa Calabarzon kadakul an nagkagaradan.


Patin sa ibang parte kan kinaban sa Europa, sa America, sa Australia, South America asin kadakul pang iba. Mala ta pignerbiyos an World Health Organization.


Surunod-sunod pati si manlaen-laen na variants kan Covid arog kan Delta, asin Omicron na suboot mas orog asin marikas an pag-ulakit.


Kan 2021 nagpoon nang magbakuna an kinaban patin an Pilipinas, nangungutang, nakikilimos tangani sanang makontrol an paglakop kan pandemya orog na digdi sa Pilipinas.


Ngonyan na taon 2021 may mga nabakunahan nang mga juvenes poon 18 anyos pababa.


Maski may patakot an omicron variant pero makangalas ta nagluya an paglakop kan virus asin na-ulang pa an omicron variant kaya biglang nagluwang na an Metro Manila, nakabisita sa mga malls, nakaruluwas na sa tinampo, an mga aki nakaruluwas garo nakaruluwas sa turil asin garo normal na an sitwasyon sa panahon kan Christmas 2021.


An maogma ta nagdiit si bilang kan mga naguin positive lalo na si mga nabawian nin buhay.


Sana magpadagos na ini sa bagong taon 2022 maski na ngani panahon nin eleksyon asin karampanyahan.


Dapat dai magwarak asin dai maglakop an manlean-laen na variants kan virus kan pinaka-maating pandemya sa kinaban, an virus kan politika.


Magpangadgie daw kita tanganing an pandemya maontok bako lang sa Pilipinas kundi sa enterong kinaban tanganing magbalik na an pamumuhay kan mga namamanwaan, mayayaman, puderoso asin kasaraditan.


Dapat maontok an karmang inasapo kan mga tao na abang dudunong asin abang tatagas kan payo.

Comments


bottom of page