top of page

TiriponAn pinakamagayon na ugali sa kulturang Pilipino iyo an burugkos na familia. Poon maglaog ang bagong Taon sagkod matapos kadakul sanang okasyon tanganing ang familia magkatiripon. Maski hararayo ang mga trabaho o estada maguin sa ibang provincia o ibang nasyon an magka-familia perming nagkakatiripon.

Maski kaidtong mayo pang social media dawa kulang ang komunikasyon maguin por medyo nin koreo o telepono pero aram na kan lambang saro bako lang kun may emerhensya o may gadan maski mayo nin komunikasyon napuruli an miyembro kan familia. Kun may pista, semana santa, pistang mga gadan, paskong pagkamundag, asin bagong taon. Iyan siguro an dahilan kun tano ta kita an may pinakadakul na pista opisyal, holidays, Holy Days, asin mga pista opisyal na nagigiromdom sa mga kaaldawan kan mga heroe asin importanteng kaaldawan kan mga santo/santa arog kan Peñafrancia Fiesta. Bakong arog kan ibang nasyones kan kinaban orog na sa Amerika na pag-edad 18 anyos independiente na ang sarong aki sa magurang.Nasuhay nang estaran, nahanap nin trabaho sa harayo, nakakakua nin agom duman nalilingawan na ang pinaghalean na familia apuera kun mag-apod sa telepono ngarig mangumusta asin mina-uli talaga maski alanganin kun may nagagadan sa familia. Pero kitang mga Pilipino iba man. Burugkos talaga an familia. An iba ngani may sadiri nang familia naka-istar pa sa harong kan magurang.

An iba gusto nang magsuhay pero dai tinutugutan ta pungaw. Pero ngonyan na nakapag-aradal-adal na an mga bagong tubo nakakatrabaho na sa harayong lugar nakakasuruhay na sa mga magurang. Maski harayo an trabaho, estada asin residencia an mga aki sige man guiraray an padara sa mga magurang, ipinapatugdok pa ngani nin bagong harong asin ta ngonyan madali na an komunikasyon sige nang orolay sa cellphone, messenger, o facebook. Kun tano ta an mga OFWs kinokunsiderar na mga heroe kan nasyon huli kan saindang padara na total mente nagpapalataw kan ekonomiya kan Pilipinas.

Maski an mga yaon lang sa Pilipinas na nagtratrabaho an mga aki halimbawa sa Manila, Cebu, o Davao nagpapadara man guiraray nin kwarta tanganing mag-ayuda sa pambayad matrikula kan mga eskwela. Heneral mente arog kaiyan an kamugtakan sa Pilipinas. Bakong kwarta o materyal na bagay an pinapadara ang importante kundi an marhay na boot an pagiromdom kan obligasyon asin kapungawan sa mga mahal sa buhay.

Iyan ang dapat tang ipag-orgolyo, padanayon asin ibalangibog sa enterong kinaban. Bako kaya kitang ma-isip.

An bagong uso na mga class reunion, family reunion, asin mga homecoming sa mga eskwelahan maguin elementarya, high school, asin college, darakula ang attendance, gulpi ang mina-arabot sa okasyon hali sa manlaen-laen na parte kan kinaban.

Dekada an binibilang bago magkaherilingan an magkaklase, magka-batch, asin minsan magka-familia. Pero liputok man guiraray ang iribanan maski nagkakarilingaw na kan lalawgon asin pangaran. Ang mamundo lang ta nagpapasiriklaban. Lalo na itong mga asensado na ta pigdidisplay na an mga magagarang gamit arog kan kotse, SUV, asin gadyet sa atubangan kan mga kaklaseng dai sinuwerte.

Pero dai bale na ta dai sinda nalilingaw sa saindang pinaghalean. Mayo nin ku-leog ta kaya pang magsalingoy sa mga inaguihan. * * * Pigbuksan na kan sarong bangui(Disyembre 30) an sangtaon na celebrasyon kan ika 80ng anibersaryo poon na muknaon an Ateneo de Naga University kan taon 1940 antes kan gyera mundial numero 2.

An declaracion guinibo ni Fr. Robert Rivera S.J., president kan ADENU sa taonan na homecoming na pig-atendiran nin rinibong Atenista. Segundo ki Fr. Rivera an pinakamaogmang tiripon sa Naga asin Bikol kan naka-aguing Rizal Day dapat na ipa-abot sa ibang tao lalo na sa sadiring familia, sa mga aki sagkod maku-apo na mag-ereskwela sa Ateneo poon kinder, elementarya, high school, college, asin post-graduate si gustong mag-abugado may college of law na an Ateneo na mapagraduar na kan primerong batch asin makurua na nin Bar exam ngonyan na taon. Hinagad ni Fr. Rivera na preservaron an famusong Ateneo spirit saka pagiguin man and woman for others kan mga Atenista. Magtarabangan, mag-andam kan ADENU para sa ika-100 na anibersaryo sa 2040 na mantinido an halangkaw na kalidad nin edukasyon.

bottom of page