top of page

Tigsik


Tigsik ko ngunyan kitang mga tawo Orog na an igwang mararaot na gibo Panahon na para an gabos magbago Tanganing dai mapaduman sa kalayo

Tigsik ko an mga nangyayari ngunyan Pagbaha, linog, pagtuga nin bulkan Pagradas nin kalayo sa mga kadlagan Tibaad kun mga pagirumdom na iyan

Tigsik ko an mga isip na sa kulapos Saka sana nakakaromdom sa Diyos Kun inaabot nang piligro asin pagtios Kun nasa kasiraman lingaw na tulos

Tigsik ko an mga tawong raot an payo Nasa peligro na sige pang pang-insulto Dapat makaiba na sinda sa pagalintuto Kan abo kan bulkan nag-aalburuto

Tigsik ko man baga an iba sa mga ina Na sagkod ngunyan pirmi napapaluha Nin huli sa mga aki na amay na nawara Na pirang taon na inataman, pinadaba

bottom of page