top of page

Tigsik


Tigsik ko an mga ugaling Pilipino Kun may nangyayaring remalaso Sa pag-anduyog an mga ini listo Dai na minaagi nin mga proseso

Tigsik ko ining mga nangyayari Sa kinaban ta na makatorotreste Kun panahon nin pulitika kuta ini Sigurado golping pulitiko, presente

Tigsik ko kun igwang mga kalamidad Ibang nasa gobyerno baradat nanggad Nin huli sa pondong nakatagama dapat Sa masunod na eleksyon isasanggawad

Tigsik ko man an ahensiyang maimot Imbes itao pigtatago, mga relief goods Ipigluluwas sana kun biyo nang raraot An iba sa salog, sa dagat pigpapaanod

Tigsik ko an mga lalaking makaurag Ata biyo nang rulupog asin paradad Sa agom gustong makaiskor nanggad Kaya man si agom biyong nagdudulag

bottom of page