top of page

Tigsik


Tigsik ko an buhay na grabe an pagtios Nagdadakol, mga hoben na nagbabados Nakakaulakit, daog pa an corona virus Mga magurang, nagpabaya na padagos

Tigsik man ining mga paraukay-ukay Na mga batutilan, sutil nang marhay Sa Panganiban, Naga nagbwelta giraray Kaya sa mga bangketa ulang na tunay

Tigsik ko an mauswag na syudad nin Naga Dai na nagguguyod nin iligal na nakaparada Imbes kaiyan “wheel clamp” na sana ngaya Tanganing dai makapano sa tambakan ninda

Tigsik ko man an mga lokal na gobyerno Padagos nagpapahiwas kan mga tinampo An mga bangketa pigkaklarado nang gayo Alagad an iba ginigibong paradahan auto

Tigsik ko man an mga lalaking makaungis Naririsa nang marhay an pagkamanyakis Ta kun nakakataid nin babaying ugis Tirindog nang biyo pati na an mga pispis

bottom of page